School-7:40;Dhumbarahi-7:42;bishalnagar-7:46;Dillibazar-7:55;Bagbazar-8:00;Shalik-8:02;Sundhara-8:03;Newroad gate-8:05;Jamal-8:07;Lazimpat-8:10;Panipokhari-8:13;Teaching Hospital-8:15;Chakrapath-8:18;Chappal karkhana-8:20;

School-8:25.

Bus driver-- Sadhuram. tel.no.9803494131

Attendant teacher: Bijaya Gurung.tel.no.9841236972

Assistant:Madhev9810288880