Dhumbarahi Chowk – Chakrapath- Teaching Hospital- Panipokhari-Lazimpat-Jamal-Ghantaghar-Tudikhel-Nepal Airlines-Bir Hospital-Jamal –Maharajgunj-KV.