Dhumbarahi Chowk-Pipal bot- Bishal Nagar Chowk-Apartment-Baluwatar Gate no.3-Pavitra Workshop-Shivpuri School-European Bakery-Chudal devi Mandir-Bishal Nagar Chowk-Kundalini-Chappal Karkhana.