Kapan Akase dhara-faika-Shiv Mandir-Milan Chowk-Panch Kumari Chowk-Saraswati Nagar-Gopikrishna Hall-Sukhedhara –KV.