Dhumbarahi chowk-7:45;bhatkeko pul-chabil ganeshthan-7:50;Mitra Park- 7:55;Gaushala-behind Dwarika hotel-7:58;purano baneshwor8:10;-sinamangal-8:15; shantinagar-Om kareshwar mandir-8:25;School-8:45.

Driver:Suman Karki:9818763690

Attendant:Usha:9841459155